TOTALOBSERVER i KEEPROP

programske aplikacije za upravljanje imovinom

TOTALOBSERVER je modularna i konfigurabilna programska aplikacija namenjena efikasnom upravljanju imovinom (Property Management) i prostorom.

Ona programski i hardverski integrieše Building Management sisteme i aplikacije koje se na globalnom tržištu prepoznaju i prodaju pod terminom Facility Management sistemi.

Detaljnije informacije možete naći na internet prezentaciji www.totalobserver.com

KEEPROP je maksimalno uprošćen programski alat za automatizaciju i organizaciju procesa  održavanja i servisiranja opreme, vozila, uređaja i objekata na terenu. 

Konačni cilj aplikacije je da na jednostavan način korišćenjem dostupnih novih tehnologija (Qr kod, GPS, cloud,...) unapredi organizovanje ljudi koji realizuju poslove podrške i održavanja. Uspostavljanjem i automatizacijom jednostavnog procesa čiju realizaciju je moguće pratiti u realnom vremenu, ostvaruju se velike uštede vlasnicima opreme, značajno se olakšava i optimizuje posao serviserima opreme, a korisnicima opreme se unapređuje kvalitet usluge održavanja i smanjuju troškovi održavanja.

Detaljnije informacije možete naći na internet prezentaciji www.keeprop.com

 

kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade