Split solarni sistemi

 split solarni sistemi, solarno grejanje, solarna podrška grejanju

 Solarni sistem u kompletu ima solarni kolektor, kontroler i bojler. Ceo solarni sistem samostalno funkcionišei potpuno automatski. Podešavanjem parametara u kontroleru korisnik može prilagoditi solarni sistem da u zadatim uslovima eksploatacije (broj sunčanih sati, itd…) daje maksimalanučinak. 


PRINCIP RADA SOLARNOG SISTEMA Nosilac toplote kod ovog solarnog sistema je termo-fluid za niske temperature (zbog mogućnosti da fluid smrzne tokom zimskog perioda). U ovoj instalaciji termo-fluid, koji se zagreva u sabirniku kolektora, potiskuje pumpom ka izmenjivaču toplote koji se nalazi u bojleru. Prolazeći kroz izmenjivač toplota fluida se prenosi na vodu u bojleru i na taj način je zagreva. 

Kontroler je uređaj koji obezbeđuje nadgledanje solarnog sistema sa prikazom trenutnih vrednosti temperature na kolektoru i bojleru u gornjoj i donjoj zoni. Na osnovu stvarnih potreba, zahteva, naručioca i specifičnosti lokacije na kojoj je sistem ugrađen,kontroleru se zadaju parametri na osnovu kojih upravlja optimalnim radom sistema. Kontroler poseduje veliki broj opcija kojima korisnik može prilagoditi funkcionisanje solarnog sistema svojim potrebama. 

Pumpa se aktivira samo pri određenoj (ovo sami podešavamo na kontroleru) temperaturnoj razlici između kolektora i bojlera obezbedjuje maksimalno iskorišćenje energije Sunca tokom dana. 

Komponente split solarnog sistema:
  1. Kolektor
  2. Bojler
  3. Kontroler
  4. Ekspanzioni sud
  5. Pumpa
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade