Vakumski kolektori bez pritiska

   Vakumski kolektori bez pritiska su trenutno najefikasniji sistem za pripremu tople vode na tršištu, i imaju najkraće vreme povrata investicije, jer su jeftiniji od kod nas zastupljenih sistema pod pritiskom. U vakumskim cevima se greje čista sanitarna voda tako da nema gubitaka u konverziji preko izmenjivača. Princip rada sistema je da kontrolor preko temperaturnih sondi meri temperaturu na kolektoru i temperaturu u bojleru koji je u objektu. Fabričko podešavanje kontrolera (može da se podešava) prati temperature u kolektoru i u bojleru i kada se temperatura na kolektoru i u bojleru razlikuje 10 stepeni uključuje se recirkulaciona pumpa i voda toplija voda predaje temperaturu hladnijoj sve dok se razlika ne smanji na 5°. Opasnosti od zamrzavanja nema, jer se u slučaju padanja temperature u kolektoru na 4 stepena,  automatski uključuje recirkulacija i mešanje sa vodom iz bojlera u objektu koja nikad nije niža od 10 stepeni. Ako dođe do pregrevanja vode dolazi do isparavanja i sistem se dopunjuje hladnom vodom preko prelivnog ventila.

Sistem čine;

- Vakumski kolektori sa 30 i 50 cevi (jedna cev greje oko 8,3 l vode za oko 6 časova letnjeg sunca)

- Prohromski nosač sa setom za montažu

- Kontroler sa kontrolom 3 temperaturne sonde i 2 pumpe

- Prelivni ventil

Sitem je tehnički i ekonomski optimizovano rešenje za dogrevanje bazena, i za pripremu sanitarne vode za hotele i restorane sa većom potrošnjom sanitarne vode. Jedan kolektor od 30 cevi zauzima oko 2,5 metara ili nešto više od 4 m2 površine.

 

kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade