Solarne vakumske cevi sa pritiskom Heat-Pipe

Poslednja generacija solarnih vakumskih cevi

 Heat- Pipe

 

U solarnim sistemima pod pritiskom, koriste se tzv. HEAT PIPE vakumske cevi od borosilikatnog stakla sa trostrukim premazom, kroz koje je "provučena" bakarna cev sa "vrućim" krajem koji viri iz cevi i ima ulogu izmenjivača toplote. Ovo je, uz skuplju varijaciju tzv. U PIPE, poslednja generacija solarnih vakumskih cevi. Unutrašnji bakarni premaz prenosi upijenu energiju sunčevih zraka na unutrašnju bakarnu cev u kojoj se nalazi neotrovni termički gel koji se pod dejstvom toplote širi i svu kolektovanu toplotu sabija u "vreli" kraj unutrašnje bakarne cevi, koji je uronjen u tečnost u sabirniku kolektora ili direktno u vodu u bojleru. Za razliku od "običnih" vakumskih cevi, HEAT PIPE vakumske cevi tako nemaju vodu u sebi i eventualna zamena pojedinačne cevi se obavlja jednostavno bez prekida rada sistema.
HEAT PIPE solarne vakumske cevi trpe maksimalni pritisak do 6 bara i radi maksimalnog prenosa toplote na glikolski fluid u sabirniku, preporučljivo je "vrele" krajeve premazati pastom koja se dobija sa sabirnikom.
Zbog visokih temperatura fluida koje se javljaju u primarnom kolektorskom krugu, obavezna je bakarna instalacija od kolektora do bojlera.
Crno/tamnoplavi upijajući spoljašnji premaz prihvata energiju sunčevog zračenja tokom većeg dela dana sa svih 360 stepeni kompletnom svojom površinom (posebno ako se kolektor postavi iznad slemena kuće ili na ravni krov) ne samo direktno, već i reflektovano i difuzno sunčevo zračenje (za razliku od pločastih kolektora koji su maksimalno efikasni kada sunčevi zraci padaju pod uglom od 90 stepeni tokom kraćeg dela dana).
Dvoslojno staklo sa vakumom između stakala treba da smanji gubitke i dodatno sačuva upijenu sunčevu energiju.
Po tvrdnjama proizvođača, ovakve prednosti solarne vakumske kolektore čine i do 30% efikasnijim u odnosu na pločaste kolektore, naročito u prelaznim periodima i posebno pogodnim za kontinentalne geografske širine.
Još jedna prednost je bolja otpornost na vetar zbog proreda među cevima (izbegava se efekat jedra) i nešto manja potrebna površina za termički ekvivalent.

Ovim karakteristikama se opravdava nešto viša cena vakumskih kolektora, kao i viša cena ugradnje, jer se kolektor sastavlja na samom krovu (kolektor se mora pažljivo transportovati rastavljen). 

kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade