Mini solarni fotonaponski sistemi van mreže

Vaša mala elektrana

 U skladu sa potrebama i potrošačima na objektu potrebno je predvideti odgovarajuću konfiguraciju opreme. Polazna rešenja i bazne kofiguracije bi mogle da izgledaju ovako:

     KUĆA ZA NAS DOO iz Novog Sada u stručnoj i tehničkoj saradnji sa SOK DOO iz Kraljeva (jednim od pionira na tržištu regiona od 2007. godine), već treću godinu isporučuje opremu i radi projektovanje, montažu i održavanje malih solarnih fotonaponskih sistema van mreže (Off Grid), kao i nešto većih sistema na mreži (On Grid).

     U skladu sa našom poslovnom misijom da obnovljive izvore energije učinimo što dostupnijim korisnicima i zajednicama u regionu, da na mikro nivou omasovimo i proširimo korišćenje obnovljivih izvora energije, trudimo se da naši sistemi budu optimizovani po dimenzijama i funkcionalnosti tako da imaju što povoljniju cenu, kako opreme tako i izvođačkih radova.
Naravno pri tom imajući u vidu potreban nivo pouzdanosti i garancija funkcionalnosti i sigurnosti opreme, u veoma širokom spektru cenovne ponude na globalnom tržištu.
      Redovno pratimo globalne trendove u ovoj oblasti i trudimo se da našu ponudu prilagodimo regionalnom tržištu, a našim klijentima isprojektujemo i instaliramo optimizovane solarne sisteme potpuno prilagođene njihovim realnim trenutnim potrebama i željama, sa mogućnošću kasnije nadogradnje.
Stoga, skoro svaki sistem nam je drugačije konfigurisan, a ovde prikazane konfiguracije treba da potencijalnim klijentima budu samo orjentir za planiranje budžeta (proračuna) u skladu sa potrebama i mogućnostima.
      KUĆA ZA NAS DOO svojim sadašnjim i potencijalnim klijentima nudi dodatnu uslugu projektovanja proizvodnje, potrošnje i dimenzija sistema (na osnovu postojećih i željenih parametara potrošnje) koju ne naplaćuje i koja može biti deo ponude (poslati zahtev na adresu info@kucazanas.net).

 

   Solarni sistem 1

• Monokristalni modul 100W 
• AGM akumulator 100Ah
• Kontroler punjenja 30A
• CENA: 380EUR

 

 

Za male aplikacije na 12V (svi potrošači rade na 12V radnog napona), treba predvideti odgovarajuću LED rasvetu, TV i radio uređaj na 12V. Ostale veće potrošačena 220V treba napajati iz drugog izvora (agregat,...). Ovakvom konfiguracijom koja je pogodna za čamce, manje vikend kuće i kamper vozila, izbegava se upotreba invertora kao najosetljivije karike u solarnom sistemu, koji se takođe ponaša kao mali potrošač.
Ova dimenzija sistema je dovoljna za desetak LED sijalica (50W ukupno u celom objektu- svetlosni ekvivalent 400W klasične rasvete ili 100W "štedljivih sijalica"), povremeno gledanje TV-a i slušanje radio uređaja.

Treba voditi računa da ukupna dnevna potrošnja solarnog sistema ne prelazi 300W u proseku i to samo leti i u prelaznim periodima. 

   Solarni sistem 2

 

Monokristalni modul 2x100W 
• AGM akumulator 150Ah
• Kontroler punjenja 30A
• Invertor 1000W/2000W
• 
CENA: 640EUR

 Prelaz sa sistema koji radi na 12V na sistem koji radi na 220V ili kombinovano 220V i 12V, i dodavanjem invertora u sistem, preporučujemo tek kada se javi potreba za korišćenjem frižidera i/ili drugih postojećih malih uređaja na 220V (pumpa za vodu, TV, računar, bušilica, brusilica, ...).

Treba uvek imati u vidu da je dugotrajno korišćenje svakog uređaja veće snage od 400W opterećenje za akumulatore malih sistema, i osim frižidera koji može da bude stalno uključen u letnjem periodu (to je čest i realan zahtev), pumpe, bušilice, brusilice i ostale uređaje treba koristiti vrlo kratko po 5-10 minuta u kontinuitetu, samo u nužnoj potrebi. Potpuno ispražnjenim akumulatorima sistema ( do 30% ) je često potrebno par sunčanih dana u kontinuitetu da se dopune a nekad je potrebno i dodatno punjenje u kontrolisanim uslovima (skidanje sa sistema i nošenje u ovlašćeni servis). Osim toga svi akumulatori imaju određen projektovan broj ciklusa punjenja i pražnjenja u veku trajanja i ne treba ih nepotrebno prazniti i forsirati bez preke potrebe jer im se smanjuje vek trajanja.
Da bi bili sigurni da će invertor uspeti da uključi frižider koji pri uključenju povlači višestruko veću amperažu nego pri samom radu, ne treba ići sa manjom stalnom snagom od 1000W modifikovanog ili punog sinusa za invertore sa mos fet tehnologijom. Skuplji invertori sa trafoima mogu biti i značajno manje stalne snage za pokretanje frižidera, naročito ako su posebno projektovani za tu namenu (idealno je predvideti poseban invertor za frižider a drugi da napaja ostale uređaje na 220V-ukoliko ekonomske mogućnosti to dopuštaju).
Na našem tržištu postoji i donji cenovni segment bezmalo duplo jeftinijih "lakih" invertora koji iako imaju specifikovanu nominalnu snagu 1000W, 1300W i čak 2000W stalne snage u najvećem broju slučajeva nisu u stanju da pokrenu frižider i treba ih izbegavati u solarnim sistemima sa većim potrošačima (oni su više namenjeni korišćenju u automobilima). Osim po niskoj ceni prepoznaćete ih i po višestruko manjoj težini.
Veoma je bitno da se kao i svaki elektronski uređaj i invertor zaštiti od vlage, isparenja, kondenzacije i naročito direktnog kontakta sa vodom koji može biti potencijalno opasan i po život korisnika. Takođe treba voditi računa o graničnoj snazi da nebi došlo do pregorevanja izlaznih elemenata.
Kod konfiguracije sistema 2, treba pri projektovanju imati u vidu da prosečni kombinovani frižider u A+ klasi troši oko 300-400W dnevno pri dimenzionisanju potrebnog kapaciteta akumulatora. U ovom kapacitetu akumulatora podrazumeva se da se frižider stalno koristi samo leti i u vikend varijanti u prelaznom periodu, a da se zimi isključuje iz sistema.

    

   Solarni sistem 3

Polikristalni modul 2x240W 
• AGM akumulator 2x120Ah
• Kontroler punjenja 30A
• Invertor 2500W/5000W
• 
CENA: 1210 EUR

    

   Kada postoji potreba za korišćenjem sistema tokom cele godine, povećavaju se dimenzije sistema i često se prelazi na 24V pa u većim sistemima i na 48V. Kod ovih sistema projektuju se i jači invertori, a akumulatori se uparuju ili se formira baterijska "banka" od više manjih akumulatorskih ćelija od 2V, 4V, 6V.

    Kod ovih sistema se najčešće zbog značajnije razlike u ceni (po W) predviđaju polikristalni paneli veće snage na 24V.

 

Kod montaže i puštanja u rad fotonaponskog sistema, iako je kod nas česta praksa da ih dosta korisnika instalira po modelu "uradi sam", KUĆA ZA NAS DOO preporučuje angažovanje stručnih montažera elektro struke. Moraju se strogo ispoštovati bezbednosni i sigurnosni zahtevi jednosmerne strujne instalacije (dimenzije, vrsta, polaritet i dužina kablova, kontakti, zaštita od vlage i direktnih spoljašnjih uticaja (padavine, kondenzacija, ventilacija, oksidacija, zamrzavanje, voda, ...).
Takođe, u najvećem broju slučajeva deo radova se vrše na visini tj. krovu, pa se preporučuje najmanje dva zaštitnim pojasevima obezbeđena montera i potpuno suv krov. Možda i najbitniji segment montaže je fizičko pričvršćenje konstrukcije solarnih panela na konstrukciju krova ili druge površine.

 

Na kraju svega dolazi puštanje u rad, kontrola napona, eventualno setovanje kontrolera, proba rada sistema i "obuka" korisnika za preporučeno korišćenje i eksplataciju sistema.
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade