LEGO princip modularnog slaganja i "građenja" sistema

Integracija što više podsistema u jedan sistem PAMETNA KUĆA

 Sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA je struktuiriran po tzv. LEGO™ principu i kao takav je konfigurabilan, modularan i maksimalno fleksibilan za prilagođavanje svakom korisniku, njegovom načinu života, potrebama, željama i navikama. To nam omogućava da dimenzije i funkcionalnost sistema odredi sam korisnik. Drugim rečima, korisniku se automatizuju samo uređaji i podsistemi koje želi. Svaki automatizovani podsistem u stambenom prostoru, možemo posmatrati kao poseban proizvod...

kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade