PAMETNA KUĆA za svaki "način života"

"..mi ćemo braniti naš način života.." reče, i poče da bombarduje širom sveta drugačije "načine života"

 Sposobnost brzog i jednostavnog prilagođavanja ambijenta u stambenom prostoru različitim životnim stilovima, navikama i potrebama svakog ukućana, opravdavaju naziv sistema kućne automatike “PAMETNA KUĆA”

kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade