Pouzdanost i bezbednost sistema?

 

U pogledu pouzdanosti i bezbednosti sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA se za 4 godine upotrebe pokaza kao veoma pouzdan, stabilan i potpuno bezbedan za korisnika. Do sada su se greške manifestovale jedino usled pojave smetnji i nečistoća u mreži, koje su rešavane jednostavo dodavanjem filtera na uređaj koji unosi smetnje, ukoliko filteri nisu u startu bili predviđeni. Minimalni broj kvarova nastao je i kao posledica prekoračenja deklarisane snage po grupi rasvete, otkazom pojedinačnog modula (zbog distribuirane logike sistem nesmetano funkcioniše i kada jedna od funkcija otkaže) ili usled pogrešnog setovanja parametara sistema. Do sada na preko 200 sistema kućne automatike PAMETNA KUĆA nije zabeležen ni jedan neovlašten upad sa strane u sistem.
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade