Kakve su mogućnosti sistema?

 

Sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA može da obuhvati i automatizuje sve uređaje u stambenom prostoru i oko njega, koji rade na struju. Vodovodnu i instalaciju sistema grejanja kontrolišemo dodavanjem elektromagnetnih ventila.
Kada se razgovara o mogućnostima sistema PAMETNA KUĆA, treba reći da su tehnološka i tehnička ograničenja veoma mala, i jedini pravi zadatak je napraviti optimalno rešenje u pogledu odnosa cene i funkcionalnosti- korisnosti sistema.  
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade