Priprema instalacije?

 

Sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA za prenos digitalnog upravljačkog signala koristi postojeću strujnu instalaciju na 220 V. Automatizovani uređaji komuniciraju kroz strujnu instalaciju na 220 V po X10 protokolu na novoj frekvenciji od 120 kHz.
Za projektovanje sistema kućne automatike PAMETNA KUĆA koristi se postojeći projekat elektroinstalacija, u koji se unose neke korekcije i prilagođenja.
Standardno je za pripremu instalacije potrebno da se predvide pozicije izvršnih modula kućne automatike i prostor u osiguračkoj tabli (6 siguračkih mesta) na DIN šini za filtere ukrštače faza. Preporučujemo da se u svaku prekidačku kutiju dovede nula koja nam je potrebna za kontrolu rasvete iznad 250W. Dobro je u startu predvideti modularnu galanteriju (proizvođač i dizajn nisu bitni) sa maksimalnim proširenjem, radi lakšeg smeštanja izvršnih mikromodula koji staju u dozne iza galanterije. Dimeri nisu potrebni (nalaze se već u mikromodulu), a prekidače zamenjujemo tasterima identičnog dizajna.
Ovo su neki osnovni postulati, ostale manje korekcije se izvode u skladu sa specifičnošću svakog sistema kućne automatike PAMETNA KUĆA.
Sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA moguće je primeniti i na već završenoj instalaciji i na objektima koji su u funkciji, jedino što tada najčešće nije moguće izvršiti određene optimizacije.
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade