Koliko košta?

Sistemi PAMETNA KUĆA™ kao ekonomski i tehnološki optimizovana i prilagođena rešenja, koštaju nekoliko puta manje od do sada prisutnih rešenja na globalnom tržištu, za istu funkcionalnost., što je potpuno u skladu sa misijom proizvođača, da ovaj koncept povećanja kvaliteta stanovanja i života u krajnjoj instanci, učini dostupnijim što širem krugu korisnika u regionu. Uz istovremeno značajno smanjivanje potrošnje enrgetskih i vremenskih resursa (slobodno vreme u svom domu-kritičan parametar već sada, a posebno u budućem periodu) ovaj koncept kao deo šireg koncepta energetske efikasnosti i zaštite okruženja na mikro nivou, ostvaruje i svoju opštedruštveno korisnu dimenziju i značaj.
Kao takav, ovaj koncept treba posmatrati kao investiciju sa relativno kratkim vremenom povraćaja uloženih sredstava, kroz merljive uštede i nemerljive korisnosti.
Cena sistema zavisi od njegovih dimenzija i funkcionalnosti, tj. od trenutnih potreba i želja svakog korisnika.
Statistički posmatrano, cene sistema PAMETNA KUĆA najčešće se kreću oko 25 evra/m2 stambenog prostora. Cene osnovnog sistema variraju između 1000 i 4000 evra, dok se najnaprednije i varijante kreću između 4000 i 12000 evra. U dosadašnjoj praksi minimalna vrednost sistema je bila oko 700 evra dok je maksimalna projektovana vrednost iznosila nešto preko 25000 evra.
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade