Detekcija prisustva

Senzori prisustva

 

Određeni programski scenariji ili pojedinačni događaji se u sistemu kućne automatike PAMETNA KUĆA mogu inicirati i detekcijom prisustva preko odgovarajućeg bežičnog senzora prisustva. Senzor prisustva može da reaguje u dan/noć modu (samo noću ili u mraku) ili uvek kada detektuje prisustvo, nezavisno od količine osvetljenja. Automatska komanda off se podešava i aktivira na 1', 2', 4', 8',..., ukoliko za to vreme nema prisustva u zoni senzora.
Najčešća primena je u ulaznim hodnicima, na stepeništima, kupatilima (pali svetla i isključuje bojler za vreme boravka u kupatilu- gasi svetla uključuje bojler po napuštanju kupatila) i kao spoljašnji dvorišni senzor.
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade