Upravljanje preko PLC-a i ekrana osetljivog na dodir

Touch screen komforKada je korisniku potrebno da uz uključi/isključi/dimuj režim može da kontroliše i analogne veličine, unutrašnju i spoljašnju temperaturu, brzinu vetra, temperaturu vode u bazenu, temperaturu u sauni, količinu padavina,...tada u sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA™ uključujemo programabilni logički kontroler PLC kojim se upravlja preko ekrana osetljivog na dodir. Ekran osetljiv na dodir je i dodatni grafički interfejs i centralno mesto odakle korisnici kontrolišu celokupan stambeni prostor. Kao takav on postaje može biti i deo enterijera, obično smešten u dnevnom boravku i radnoj sobi. Njegova grafika nam omogućava da personalizujemo nazive automatizovanih uređaja, imena prostorija, programskih scenarija, rasvete. Programsku aplikaciju isporučujemo na jeziku korisnika. Kod upravljanja temperaturama na raspolaganju nam je i automatski režim u kojem korisnici sami definiši vrednosti za svaki sat u toku dana 0-24h, za svaku prostornu celinu-zonu posebno. Sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA™ vodi grejanje i hlađenje automatski po tako predefinisanim trajektorijama, u skladu sa načinom korišćenja i namenom prostora. Na ovaj način uspevamo da potpuno optimizujemo sistem grejanja i hlađenja u stambenom prostoru, i uz subjektivni osećaj prijatnosti boravka u idealno temperiranim prostorijam,
obezbedimo i ništa manje značajne uštede u potrošnji energenata oko 30% na grejanju i oko 50%na hlađenju. Ekran osetljiv na dodir je i mesto gde ukućani mogu da ostavljaju pisane i crtane poruke,
vide lokalne vremenske parametre oko stambenog objekta.
Pojavom touch screen mobilnih telefona i računara oni preuzimaju ulogu upravljačke jedinice uz namenski razvijenu programsku aplikaciju MAGIESTA. 
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade