Upravljanje iz sobe

Jedan daljinski za sve uređaje

 Univerzalni daljinski upravljač

 
    Sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA za daljinsko upravljanje opremom i uređajima iz stambenog ili poslovnog prostora koristi različite tipove univerzalnih daljinskih upravljača sa ekranima osetljivim na dodir:
EasyTouch35Za upravljanje radio signalom “kroz zidove i spratove” koristimo univerzalni daljinski upravljač EASYTOUCH 35 holandskog proizvođača MARMITEK-a. ET35 radi i u IC režimu kada menja 7 različitih uređaja TV, AUDIO, SAT, CD, DVD, VCR, CBL. Kada radi u RF režimu kontroliše do 16 različitih uređaja (adresa) sistema kućne automatike i 9 programskih scenarija-makroa. Dodatne funkcije su mu komande “sve uključi” i “sve isključi”. Pomoću “learn”funkcije u stanju je da “nauči većinu komandi sa originalnih daljinskih upravljača. Ima monohromatski ekran osetljiv na dodir sa pozadinskim osvetljenjem.
 
          Nova generacija univerzalnog daljinskog upravljača je EasyIcon10.
          Novina je ekran u boji, mogućnost upravljanja sa svih 256 uređaja u sistemu           kućne automatike, 10 uređaja u IC režimu, predefinisane "ikonice" uređaja i             mogućnost unosa teksta (imenovanja uređaja), tasteri sa strane ekrana (nije           touch screen ekran).
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za upravljanje u IC režimu koristimo univerzalne daljinske upravljače
LOGITECH HARMONY ONE
 LOGITECH 1100
 
 i PHILIPS PRONTO
 
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade