Kuca za nas
Pametna kucaSolarni kolektoriFormarcEnergrtska efikasnost i zastita okruzenjaTransartTotal Observerdr Miroslav PusonjaVeljko MilkovicSimprolit

Osnivačka povelja

Dana 08.11.2007.,osnivam organizaciju/preduzeće KUĆA ZA NAS.

Vizija i misija organizacije je iskazana kroz reči pesme ZEMLJA autora Milana Mladenovića. Osnivač i ostali članovi organizacije, treba da se rukovode načelom da primarni cilj i svrha postojanja KUĆA ZA NAS DOO nije maksimizacija profita, već profit treba da bude isključivo posledica i potpuno u službi stvaranja nove vrednosti za društvo u celini (razvoj, zaposlenost, ekologija, porezi...), kao i za zaposlene, menadžment, suvlasnike, kupce i dobavljače.

Pri ostvarivanju cilja pažljivo ćemo birati sredstva i puteve bez obzira na njihovu dužinu i težinu, neprestano rasuđujući da li su u skladu sa poslovnom etikom, moralnim i Zakonskim normama. Dosledno ćemo se pridržavati principa društvene odgovornosti preduzeća i težiti da poslujemo koliko i kada je moguće, u skladu sa važećom pravnom regulativom i normama.

Na ovim postulatima gradićemo organizacijsku kulturu (Organizational Culture) sa težnjom da obezbedimo trajni opstanak organizacije.

Kako se u svom radu u organizaciji KUĆA ZA NAS budemo pridržavali ovih postulata, tako nam Bog pomogao.

Osnivač KUĆA ZA NAS DOO
Srđan M. Mitrović

kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade