Uvek prava temperatura u prostoriji

Automatska i daljinska kontrola temperature u stabenom prostoru

 Automatizacijom sistema grejanja i hlađenja možemo da generišemo značajne uštede, bez obzira na energente, i siteme koje koristimo.

Kod upravljanja temperaturama na raspolaganju nam je i automatski režim u kojem korisnici sami definiši vrednosti za svaki sat u toku dana 0-24h, za svaku prostornu celinu-zonu posebno. Sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA™ vodi grejanje i hlađenje automatski po tako predefinisanim trajektorijama, u skladu sa načinom korišćenja i namenom prostora. Na ovaj način uspevamo da potpuno optimizujemo sistem grejanja i hlađenja u stambenom prostoru, i uz subjektivni osećaj prijatnosti boravka u idealno temperiranim prostorijam,
obezbedimo i ništa manje značajne uštede u potrošnji energenata oko 30% na grejanju i oko 50% na hlađenju.
kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade