Energetska efikasnost

"..niste mnogo struje potrošili..ovolika kuća..PA ŠTEDELI SMO!" Misirac POVRATAK OTPISANIH

Danas kada svi pričaju o energetskoj efikasnosti,  primetili smo da se u regionu se njome bavilo  i postojala je svest o važnosti štednje energenata još sredinom prošlog veka, kada je u ostatku Evrope i ostatalom svetu to bio potpuno nepoznat pojam. 

Ovo su istinski pioniri energetske efikasnosti na našim prostorima...

    U okviru poslovne misije organizacije KUĆA ZA NAS, posebno mesto pripada energetskoj efikasnosti i zaštiti okruženja. Ova dva termina ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL CONTROLLING su na globalnom tržištu posebni značaj dobili krajem prošlog veka posle konferencije o globalnom zagrevanju u japanskom gradu KYTO. Narastajući ekološki i energetski problemi sa kojima se čovečanstvo susreće početkom novog milenijuma, ljudskoj zajednici nameću čitav niz novih izazova za očuvanje neobnovljivih i obnovljivih energetskih resursa Planete i narušene životne sredine. Identifikovani problemi održivog razvoja i klimatskih promena na Planeti, krajem prošlog veka su rezultovali svetskom konferencijom o klimatskim promenama i globalnom zagrevanju 1997. godine u Japanu, na kojoj je oko 180 država potpisalo zaključni akcioni plan, definisan u dokument nazvan KYOTO PROTOCOL.Sporazum predviđa  smanjivanje emisije gasova (greeenhouse gases), koji su glavni uzročnici efekta staklene bašte  (nastalog mahom sagorevanjem fosilnih goriva) u 38 najvećih industrijskih zemalja, i to u skladu sa precizno defininisanim ciljem: za period 2008. – 2012. godine minimum 5,2% manje od  nivoa 1990. godine. Dostignuće ovog visoko postavljenog cilja, procena je, zaustavilo bi opasni globalni trend rasta prosečne temperature od 1-5°C, koji bi potencijalno rušilački promenio životnu sredinu na Zemlji, izazivajući ubrzano otapanje leda na polovima, povećanje nivoa mora, divlje oluje, proširenje pustinja i ostale poremećaje prirodne ravnoteže ekosistema. Zemlja bi u tom katastrofičnom scenariju postala manje prijatno mesto za život, a teško sagledive posledice pi po jednoj proceni koštale 5 triliona dolara, što posebno zabrinjava najrazvijenije države (izuzetak su SAD i Kina koje kao najveći zagađivači nisu potpisale protokol).

U okviru poslovne misije organizacije KUĆA ZA NAS, posebno mesto pripada energetskoj efikasnosti i zaštiti okruženja. Ova dva termina ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL CONTROLLING su na globalnom tržištu posebni značaj dobili krajem prošlog veka posle konferencije o globalnom zagrevanju u japanskom gradu KYTO. Narastajući ekološki i energetski problemi sa kojima se čovečanstvo susreće početkom novog milenijuma, ljudskoj zajednici nameću čitav niz novih izazova za očuvanje neobnovljivih i obnovljivih energetskih resursa Planete i narušene životne sredine. Identifikovani problemi održivog razvoja i klimatskih promena na Planeti, krajem prošlog veka su rezultovali svetskom konferencijom o klimatskim promenama i globalnom zagrevanju 1997. godine u Japanu, na kojoj je oko 180 država potpisalo zaključni akcioni plan, definisan u dokument nazvan KYOTO PROTOCOL.Sporazum predviđa  smanjivanje emisije gasova (greeenhouse gases), koji su glavni uzročnici efekta staklene bašte  (nastalog mahom sagorevanjem fosilnih goriva) u 38 najvećih industrijskih zemalja, i to u skladu sa precizno defininisanim ciljem: za period 2008. – 2012. godine minimum 5,2% manje od  nivoa 1990. godine. Dostignuće ovog visoko postavljenog cilja, procena je, zaustavilo bi opasni globalni trend rasta prosečne temperature od 1-5°C, koji bi potencijalno rušilački promenio životnu sredinu na Zemlji, izazivajući ubrzano otapanje leda na polovima, povećanje nivoa mora, divlje oluje, proširenje pustinja i ostale poremećaje prirodne ravnoteže ekosistema. Zemlja bi u tom katastrofičnom scenariju postala manje prijatno mesto za život, a teško sagledive posledice pi po jednoj proceni koštale 5 triliona dolara, što posebno zabrinjava najrazvijenije države (izuzetak su SAD i Kina koje kao najveći zagađivači nisu potpisale protokol).

 
KUĆA ZA NAS će se truditi da promocijom i distribucijom dostupnih programa i koncepta enrgetske efikasnosti i zaštite okruženja na mikro nivou da svoj skroman doprinos široj globalnoj akciji.

 

kuca za nas
Adresa: Jirečekova 1, Novi Sad, Srbija / kancelarija Kneza Mihaila 6, Srenska Kamenica | Telefoni: +381 63 8 442 111 | ©2009 KUĆA ZA NAS / Proizveo HeadMade